Zajęcia dla dzieci i młodzieży

image-2 image-2 image-2

Podczas zajęć w najmłodszej grupie trening połączony jest z zabawami ruchowymi. Oprócz elementów związanych z nauką technik skupiamy się na ćwiczeniach ogólnorozwojowych. W miarę wzrostu dziecka, a także w miarę nabywania przez nie doświadczenia, ćwiczenia zaczynają być coraz bardziej skomplikowane. Zmienia się też proporcja ilości zabaw w stosunku do ćwiczonych form i technik. Na początkowym etapie dzieci uczą się bezpiecznie upadać, wykonywać przewroty oraz unikać bezpośredniego zagrożenia. Poznają też podstawowe ćwiczenia treningowe związane z orientacją przestrzenną. W trakcie treningu używamy prostych japońskich komend, które dzieci poznają stopniowo. Z czasem zwiększa się intensywność ćwiczeń.

image-2 image-2 image-2

Poprzez ruch i ćwiczenia, wykonywane pod kontrolą instruktora, zapewnia się dziecku ogólny rozwój fizyczny. Różne ćwiczenia przeplatane grami i zabawami powodują że dziecko nie nudzi się. Dzięki egzaminom na stopnie uczniowskie kyu dziecko ma świadomość swego rozwoju i powiększania swych umiejętności, co zachęca je do dalszych ćwiczeń.

image-2 image-2 image-2

Duże znaczenie dla instruktora ma wytworzenie przyjaznej atmosfery – gdzie pomimo przestrzegania ogólnie przyjętych zasad zachowania się na macie, dzieci czują się swobodnie.
Zajęcia zawsze prowadzi doświadczony instruktor (jeżeli zachodzi potrzeba towarzyszą mu asystenci), który dba o bezpieczeństwo oraz czuwa nad poprawnym wykonywaniem poszczególnych ćwiczeń.
Najmłodszych uczniów zapraszamy w wieku 4,5 – 5 lat.
Do grupy można dołączyć w dowolnym czasie, bowiem studiowane formy i techniki są regularnie utrwalane.

Głównym celem naszych zajęć jest profilaktyka w zakresie przeciwdziałania wadom postawy u dzieci oraz popularyzowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. Propagowanie Aikido jako sztuki walki oraz umiejętności wykorzystywania technik Aikido w sytuacjach zagrożenia.
Dodatkowo organizujemy zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz imprezy sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.